Administrare tehnica

Inspectarea periodica a proprietatii

   Activitatea de inspectare periodică a proprietății este cea mai vizibila activitate, de ea depinzand confortul proprietarilor si presupune :

 •    planificarea, organizarea, conducerea, coordonarea, controlul activitatilor de intretinerea si dezvoltarea optima a proprietatii, potrivit intereselor proprietarilor, a deciziilor acestora si a resurselor alocate;
 •    verificarea periodica a starii subsolului, cailor de acces in imobil, palierelor si ghenelor;
 •    verificarea functionarii ascensorului;
 •    verificarea functionarii instalatiei electrice;
 •    intocmirea referatelor privind interventiile la partile comune;

Achizitii si inlocuiri

 •    prezinta spre analiza ofertele furnizorilor de bunuri si servicii in vederea selectarii ofertei care satisface cerintele de pret, durata de executie si calitate si obtine aprobareai comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
 •    supravegherea lucrarilor de reparatii si participarea la receptia acestora;
 •    participarea la receptia lucrarilor alaturi de comisia formata din membrii asociatiei desemnati;
 •    procurarea materialelor necesare intretinerii si reparatiilor curente proprietatii comune a asociatiei de proprietari;
 •    urmarirea realizarii contractelor incheiate de asociatia de proprietari cu furnizorii de bunuri si servicii;
 •    controlul facturarii corecte a consumurilor de energie electrica, termica , apa, etc, in functie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale si in functie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
 •    efectueaza mici interventii pentru buna functionare a instalatiilor de pe proprietatea comuna, in cadrul programului administrativ negociat la semnarea contractului;
 •    afiseaza listele lunare de incasare a cotelor de intretinere – in urma aprobarii date de catre cenzorul si presedintele asociatiei;
 •    mentine relatia de comunicare cu proprietarii din asociatie;
 •    verifica personalul ce presteaza in folosul asociatiei in baza altor contracte ;

Intretinerea relatiilor cu furnizorii de servicii ai Asociatiei

   Asociatia de proprietari poate intermedia servicii intre furnizori si proprietarii consumatori, in special cu privire la serviciile publice de utilitati, pe baza unor contracte de prestari de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile si obligatiile cu privire la serviciul furnizat apartin, pe de o parte, furnizorului si de cealalta parte, proprietarului.

Citirea si transmiterea indecsilor de consum catre furnizorii de energie electrica, apa/canal

    - in intervalul comunicat de catre furnizorii de utilitati administratorul desemnat va citi si transmite indecsii prin metodele specifice
    - se vor factura in consecinta, doar consumurile reale si nu cele estimate

TOP 0751 077727 / 0724 290515