Casierie

Incasarea cotelor de intretinere

Proprietarii de apartamente si spatii cu alta destinatie decât cea de locuinta sunt obligati sa plateasca cotele de întretinere obisnuite sau speciale catre asociatia de proprietari, pentru a se putea acoperi toate cheltuielile comune ale cladirii.

Proprietarii din condominiu, indiferent daca fac parte sau nu din asociatia de proprietari, sunt obligati:
a) sa plateasca în avans cota ce le revine din bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari;
b) sa anunte, în scris, numele persoanelor care locuiesc temporar, venite în vizita, sau care presteaza activitati gospodaresti în timpul zilei, de minimum 15 zile pe luna, conform prevederilor legale;
c) sa semnaleze în timp util orice problema care apare la instalatiile de folosinta comuna;
d) sa respecte regulamentul intern al asociatiei de proprietari cu privire la normele de convietuire sociala în cadrul condominiului, sa anunte comitetul executiv al asociatiei de proprietari despre intentia de a schimba destinatia proprietatii individuale, cerând acordul în scris, si sa prezinte, în copie, toate documentele necesare desfasurarii activitatilor propuse (contracte, avize si altele asemenea), în termen de 30 de zile lucratoare de la obtinerea acordului;
e) sa nu schimbe aspectul proprietatii comune fara acceptul scris al comitetului executiv al asociatiei de proprietari;
f) sa accepte accesul în spatiul sau, cu un preaviz de 15 zile, al unui reprezentant al asociatiei de proprietari, atunci când este necesar sa se repare sau sa se înlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai prin spatiul respectiv. Reprezentantul asociatiei de proprietari va fi însotit de persoana care va repara defectiunea si de cel putin un martor din cadrul asociatiei de proprietari. Fac exceptie cazurile de maxima urgenta, când nu este necesar nici un preaviz;
g) în conditii de neparticipare la luarea deciziilor si la desfasurarea activitatilor în cadrul asociatiei de proprietari, sa nu aduca prejudicii morale celorlalti proprietari asociati sau celor care desfasoara activitati pentru asociatie;
h) sa încheie cu asociatia de proprietari contracte de închiriere, pe care le negociaza cu comitetul executiv, pentru elemente sau suprafete din proprietatea comuna folosita în interes personal.

Proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte statutul asociatiei de proprietari;
b) sa se supuna hotarârilor adunarii generale a asociatiei de proprietari;
c) sa participe la adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
d) sa respecte orice angajament facut fata de asociatia de proprietari;
e) sa nu aduca prejudicii materiale asociatiei de proprietari;
f) sa participe, atunci când este solicitat, la actiuni deosebite, de maxima urgenta, corespunzatoare scopurilor asociatiei de proprietari;
g) sa se conformeze obligatiilor proprietarilor din condominiu;

Administratorii de blocuri sunt obligati sa aduca la cunostinta, trimestrial, proprietarilor din cadrul asociatiei de care raspund, prin e-mail sau în scris, situatia financiara, cum sunt cheltui?i banii. Astfel trebuie sa informeze situatia platilor facturilor, a conturilor bancare, a dobânzilor aferente conturilor deschise, a platilor salariale, a restantelor la facturi si a lucrarilor angajate din punct de vedere financiar sub semnatura administratorului, a presedintelui si a cenzorului.

Proprietarii care doresc sa plateasca cotele de întretinere prin transfer bancar trebuie sa informeze despre intentia lor prin email, la adresa de email a Asociatiei, urmand ca, tot prin email, sa primeasca lunar nota de consum detaliata pe apartament pentru a stii cât au de platit. Cei care platesc cotele de întretinere prin transfer bancar sunt rugati sa mentioneze la detaliile platii numarul apartamentului pentru care platesc si luna calendaristica pentru care platesc (ex. ap. 2, cotele de întretinere aferente lunii ianuarie 2018).

Incasarile pot avea loc la sediul/casieria Bloc Administrator, la sediul Asociatiei si/sau in intervalul alocat altor Asociatii de Proprietari, dar si prin transfer bancar in contul asociatiei si reteaua de automate Zebra Pay.

Depunerea incasarilor in contul bancar al Asociatiei

Toate asociatiile pot deschide un cont bancar si in plus de aceasta au si au posibilitatea ca toate sumele stranse sa fie tinute in acest cont.

Incasarile si platile in contul bancar prezinta o serie de avantaje:

  • faciliteaza achitarea cotelor de intretinere prin intermediul transferurilor bancare si/sau Internet banking;
  • se tine o evidenta mai clara/transparenta a sumelor rulate de asociatie;
  • se pot face plati direct prin banca eliminand riscul de expunere a banilor proprietarilor diverselor pericole legate de furturi;
TOP 0751 077727 / 0724 290515